Binnen Merlijn hechten we veel belang aan de samenwerking met ouders. We willen ouders niet alleen betrekken bij de ontwikkeling en begeleiding van hun kind, maar hen mee inspraak geven in de algemene werking van Merlijn. De ervaringen van ouders willen we benutten om onze werking verder af te stemmen op de behoeften van het kind, ouders en hun ruimere context.


De ouderraad is een enthousiaste groep van ouders die, samen met de directeur en enkele medewerkers, zich ten volle inzet voor de verdere uitbouw van Merlijn. Daarnaast organiseren ze in de loop van een werkjaar verschillende activiteiten om ouders dichter bij elkaar te brengen en/of een extra centje in te zamelen.

 

Iedere ouder wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de ouderraad en krijgt nadien ook een verslag. Op die manier worden alle ouders steeds betrokken bij de onderwerpen die binnen de ouderraad besproken en georganiseerd worden.