Ergotherapie

ERGOTHERAPEUTISCHE ONDERSTEUNING KAN INHOUDEN :
• Hulpmiddelen en aanpassingen
 Hulp bij aanvraagdossiers en opvolging van productie/ aanpassingen van orthopedische hulpmiddelen (vb. rijglaarsjes, zitschaal, staplank,…) in samenwerking met orthopedische verstrekkers, kiné’s en dokters.
 Hulp bij aanvraagdossiers en aankoop van hulpmiddelen in en rondom de thuissituatie (vb. buggy, autostoel, douchestoel,…).
 Advies over mogelijke oplossingen bij praktische problemen (vb. aanpassingen autogordel, ivm in bed blijven,… )
• Fijne motoriek
 observaties, doelstellingen formuleren en opvolging
 vingerdifferentiatie ( het onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen van de vingers)
 grijpen
 bimanueel werken
 lateralisatie
 middellijn overkruisen
 precisie en snelheid
 krachtdosering
 visuo- motorische coördinatie
 functioneel manipuleren van voorwerpen (schaar, potlood, bestek,…)
 voorbereidende schrijfmotoriek (oa. schrijbelen en schrijfdans)
 schrijfhouding en pengreep
 Voorzien van fijnmotorische materialen in de leefgroepen.
 advies voor leefgroepen en ouders over fijnmotorisch aanbod en materialen

• Zintuiglijke prikkelverwerking
 In kaart brengen van zintuiglijke prikkelverwerking van je kindje (noden, gevoeligheden,…)
 observaties en invullen van observatielijsten, doelstellingen formuleren en opvolging
 opmaken van een sensorisch dieet (= sensorische activiteiten op maat van je kindje)
 info geven over (problemen met) sensorische prikkelverwerking
 sensopathische oefeningen
 verzamelen en/of maken van sensorische materialen voor in de leefgroepen
 advies voor leefgroepen en ouders over sensorische aanbod en materialen

• Persoonlijke redzaamheid
 zithouding/positionering
 hulpmiddelen bij persoonlijke redzaamheid (vb aangepast eetgerei)
 uitwerken stappenplannen
 functioneel leren gebruiken van hulpmiddelen
 advies over persoonlijke redzaamheid

Inne Mathieu – inne.mathieu@merlijnvzw.be

Logopedie

LOGOPEDISCHE ONDERSTEUNING KAN INHOUDEN :
• ondersteuning bij de voedingsmomenten
 hulp tijdens het middagmaal
 voedingssituatie bespreken, optimaliseren en evalueren
 inlichtingen, tips en advies geven
 samenwerking met Marleen Hustinx /Cepra

• werken rond basiscommunicatie en/of taal
 kinderen observeren tijdens dagelijkse handelingen en routines
 invullen van observatielijsten / opvolging
 communicatieve reacties versterken, versterken van gelaatsgerichtheid en oogcontact, verbeteren van auditieve aandacht, reageren op visuele en tactiele prikkels, gedeelde aandacht voor materialen
 interventietechnieken van ImPACT trainingsprogramma toepassen
 algemene taalstimulatie aansluitend bij de thema’s van de klas

Er kan zowel individueel als in groep gewerkt worden rond deze doelstellingen.
• mogelijke werkvormen in groep
 basisdoos :
Het stimuleren en prikkelen van alle zintuigen staat centraal.
Een volwassene begeleidt het kind bij het exploreren van visueel aantrekkelijk materiaal en probeert het kind te verleiden tot een reactie, interactie en communicatie.

 muziekdoos :
Auditieve stimulatie en basiscommunicatie staan centraal.
Er worden telkens een aantal eenvoudige melodietjes herhaald in een vaste volgorde om basaal vertrouwen en herkenbaarheid bij het kind op te wekken.

 BIM :
Het uitgangspunt van deze werkwijze is dat het kind de muziek beleeft op het lichaam. De begeleider vertaalt een klankeigenschap (zoals bv. luid – stil, vlug – traag) in een aanraking op het lichaam. Hierbij gebruiken we verschillende materialen of onze handen.

 sensorische doos :
Hierbij werken we rond tactiele stimulatie en basiscommunicatie.

 themadoos :
Op een interactieve manier worden kinderen gestimuleerd tot imitatie, communicatie en taalleren aan de hand van een thema.

• We ondersteunen onze taal zoveel mogelijk met SMOG-gebaren, concrete voorwerpen en eventueel foto’s.
SMOG – gebaren zijn natuurlijke gebaren. Ze maken ons spreken meer visueel waardoor taal beter begrepen kan worden. Het is niet de bedoeling het spreken te vervangen, enkel te ondersteunen.
In de loop van het najaar organiseren we een SMOG avond waar we samen de gebaren oefenen.

De logopedisten in Merlijn zijn:
Annick Engelen – annick.engelen@merlijnvzw.be
Marijke Verdonck – marijke.verdonck@merlijnvzw.be
Martine Van Dorst – martine.vandorst@merlijnvzw.be
Wendy De Bruyn – wendy.debruyn@merlijnvzw.be