Begeleiding in RTH

 


Praktisch


Korte ouderbegeleiding (ambulant - in Merlijn): gratis
Adres: Van Cortbeemdelei 237, 2100 Deurne

 Korte ouderbegeleiding (mobiel - thuis): 6,27 euro per sessie

Groepsbegeleiding kinderen: 6,27 euro per sessie
Adres: Van Cortbeemdelei 237, 2100 Deurne

Speeldagen: 59,6 euro per week
Adres: Schotensesteenweg 258, 2100 Deurne

Groepsbegeleiding ouders (vormingen): 6 euro per ouderpaar per vormingsmoment
Adres: Schotensesteenweg 258, 2100 Deurne

 


 

RTH biedt beperkte gespecialiseerde ondersteuning aan je kind en je gezin. Iedere ouder van een jong kind (met een vermoeden van) een beperking heeft toegang tot deze hulpverlening. Kinderen die al gebruik maken van een meer intensieve ondersteuning vanuit een MFC of beschikken over een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kunnen geen gebruik maken van RTH.
Als ouder heb je recht op maximaal 8 RTH punten per kalenderjaar. Voor iedere vorm van ondersteuning zet je een aantal punten in. Je kan meerdere ondersteuningsvormen combineren.

 

Korte ouderbegeleiding

Als ouder van een jong kind (0 tot 6 jaar) met (een vermoeden van) een beperking sta je voor heel wat uitdagingen. Samen met jullie willen we constructief op weg gaan om je kind optimale groeikansen te bieden. Aan de hand van gesprekken en observaties brengen we samen de ondersteuningsnoden van je kind in kaart. Het accent binnen individuele begeleiding ligt op coaching. Ouders worden erkend als ervaringsdeskundigen van hun kind. Als gids willen we de ervaringen van ouders kaderen, ouders informeren, adviseren en emotioneel ondersteunen.

De begeleiding gebeurt op Merlijn (ambulant) of bij je thuis (mobiel).
Een begeleiding duurt minimaal 1 uur, maximaal 2 uren. Samen leggen we het aantal, de data en de inhoud van de begeleidingen vast.
Een korte ouderbegeleiding bevat 3 tot maximum 5 gesprekken.

Interesse in dit aanbod: neem contact met Astrid Van Spaendonk - astrid.vanspaendonk@merlijnvzw.be

 

Groepsbegeleiding voor kinderen

Leren functioneren In kleine groep (max. 7 kinderen) staat centraal. binnen de groepsbegeleiding voor kinderen. Via allerhande leuke activiteiten (vb. hindernissenparcours, snoezelen, tovertafel, knutselen) werken we gericht aan eenvoudige sociale-, communicatieve- en spelvaardigheden. Op een speelse manier leren de kinderen nieuwe stapjes zetten in hun ontwikkeling. Zich goed voelen in kleine groep – genieten van contact met de juf – meer oog krijgen voor andere kinderen – samen speelgoed verkennen – leren vragen om een leuk speeltje of iets lekkers –

….

Een groepsbegeleiding bestaat uit 8 sessies, telkens van 2 uur. Iedere sessie heeft eenzelfde, voor de kinderen herkenbare structuur. Dit biedt basisrust waardoor leren mogelijk wordt. De begeleiding gebeurt door twee ervaren medewerkers in het begeleiden van jonge kinderen met extra zorgbehoeften.

Meer informatie over dit aanbod vind je op de website onder nieuws.

 


 


 

 

Vakantieopvang

1 week in de paasvakantie en 2 weken in de zomervakantie organiseren we beperkt opvang onder de vorm van speeldagen. We zorgen voor een veilige en uitdagende speelomgeving en een aangepast aanbod aan spelactiviteiten. De kindjes worden opgevangen in kleine groepen (max. 7 kinderen) en begeleid door ervaren en deskundige medewerkers.

De kinderen zijn welkom tussen 10u en 16u. We bieden ook vooropvang aan van 8u tot 10u en na-opvang van 16u tot 17u. .Wij voorzien een broodmaaltijd en een snack in de namiddag. Een ontbijt is ook nog inbegrepen wanneer je gebruik maakt van de vooropvang.

Interesse in de speeldagen? Stuur naar astrid.vanspaendonk@merlijnvzw.be

Groepsbegeleiding voor ouders (vormingen)

In deze thematische oudergroep wordt er interactief gewerkt rond een bepaald thema (vb. spelstimulatie, gebruik van ondersteunde communicatie, starten met zindelijkheidstraining,...). Daarnaast is er ruimte voor ouders om elkaar beter te leren kennen en informeel ervaringen uit te wisselen.

Jaarlijks wordt er een inleefavond autisme georganiseerd en een basiscursus SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).

Thematische oudergroepen zijn toegankelijk voor alle ouders van Merlijn (RTH en MFC). Meer informatie over dit aanbod vind je op de website.