Begeleiding in RTH

 


Praktisch


ambulante begeleiding (in Merlijn): gratis

 mobiele begeleiding (thuis): 5,64 euro per sessie

groepsbegeleiding: 5,64 euro per sessie

dagopvang hele dag: 10,72 euro

 dagopvang halve dag: 5,36
Impact Training: 67,68 euro voor 12 sessies

 


 

RTH biedt beperkte gespecialiseerde ondersteuning aan je kind en je gezin. Iedere ouder van een jong kind (met een vermoeden van) een beperking heeft toegang tot deze hulpverlening. Kinderen die al gebruik maken van een meer intensieve ondersteuning vanuit een MFC of beschikken over een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kunnen geen gebruik maken van RTH.
Als ouder heb je recht op maximaal 8 RTH punten per kalenderjaar. Voor iedere vorm van ondersteuning zet je een aantal punten in. Je kan meerdere ondersteuningsvormen combineren.

 

Individuele begeleiding

Als ouder van een jong kind (0 tot 6 jaar) met (een vermoeden van) een beperking sta je voor heel wat uitdagingen. Samen met jullie willen we constructief op weg gaan om je kind optimale groeikansen te bieden. Aan de hand van gesprekken en observaties brengen we samen de ondersteuningsnoden van je kind in kaart. Het accent binnen individuele begeleiding ligt op coaching. Ouders worden erkend als ervaringsdeskundigen van hun kind. Als gids willen we de ervaringen van ouders kaderen, ouders informeren, adviseren en emotioneel ondersteunen.

De begeleiding gebeurt op Merlijn (ambulant) of bij je thuis (mobiel). Op jullie vraag kan er ook beperkt ondersteuning geboden worden in de kinderopvang, in de kleuterschool.

Een begeleiding duurt minimaal 1 uur, maximaal 2 uren. Samen leggen we het aantal, de data en de inhoud van de begeleidingen vast. Je kan maximaal 15 individuele begeleidingen per jaar aanvragen.

Interesse in dit aanbod: neem contact met Annelieze Dielkens, bij voorkeur via mail rth@merlijnvzw.be.

Groepsbegeleiding voor kinderen

Leren functioneren In kleine groep (max. 7 kinderen) staat centraal. binnen de groepsbegeleiding voor kinderen. Via allerhande leuke activiteiten (vb. hindernissenparcours, snoezelen, tovertafel, knutselen) werken we gericht aan eenvoudige sociale-, communicatieve- en spelvaardigheden. Op een speelse manier leren de kinderen nieuwe stapjes zetten in hun ontwikkeling. Zich goed voelen in kleine groep – genieten van contact met de juf – meer oog krijgen voor andere kinderen – samen speelgoed verkennen – leren vragen om een leuk speeltje of iets lekkers –

….

Een groepsbegeleiding bestaat uit 8 sessies, telkens van 2 uur. Iedere sessie heeft eenzelfde, voor de kinderen herkenbare structuur. Dit biedt basisrust waardoor leren mogelijk wordt. De begeleiding gebeurt door twee ervaren medewerkers in het begeleiden van jonge kinderen met extra zorgbehoeften.

Meer informatie over dit aanbod vind je op de website onder nieuws.

 


 


 

 

Impacttraining

Impact is een trainingsprogramma voor ouders van jonge kinderen met autisme en andere communicatieproblemen. Je leert als ouder hoe je in het dagelijkse leven spelenderwijs contact, taal, spel en imitatie kan bevorderen. De Impacttraining bestaat uit 6 groepsessies en 6 individuele sessies die elkaar afwisselen. De groepsessies vinden plaats in Merlijn en duren 2 uur. Tijdens deze sessies leer je concrete doelen bepalen voor je kind en krijg je uitleg over de verschillende technieken en strategieën om deze doelen te bereiken. De individuele sessies worden thuis (2 maal) en op Merlijn (4 maal) georganiseerd en duren 1 uur. Onder leiding van een coach leer je de technieken toepassen.

Heb je interesse in Impacttraining: stuur een mail naar rth@merlijnvzw.be.

Groepsbegeleiding voor ouders

In deze thematische oudergroep wordt er interactief gewerkt rond een bepaald thema (vb. spelstimulatie, gebruik van ondersteunde communicatie, starten met zindelijkheidstraining,...). Daarnaast is er ruimte voor ouders om elkaar beter te leren kennen en informeel ervaringen uit te wisselen.

Jaarlijks wordt er een inleefavond autisme georganiseerd en een basiscursus SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).

Thematische oudergroepen zijn toegankelijk voor alle ouders van Merlijn (RTH en MFC). Meer informatie over dit aanbod vind je op de website.


 


 

Groepsbegeleiding voor ouders: groeigroep

Voel je de behoefte om te kunnen uitwisselen wat het met jou als persoon, mama/papa doet om zo sterk te moeten zorgen voor je kind met een extra zorgbehoefte?

In de groeigroep vind je extra ondersteuning voor jezelf als ouder tussen andere ouders. Meer informatie over dit aanbod vind je op de website onder nieuws.

Dagopvang

Tijdens schoolvakanties organiseren we beperkt opvang onder de vorm van speeldagen. We zorgen voor een veilige en uitdagende speelomgeving en een aangepast aanbod aan spelactiviteiten. De kindjes worden opgevangen in kleine groepen (max. 7 kinderen) en begeleid door ervaren en deskundige medewerkers.

De kinderen zijn welkom tussen 10u en 16u. We bieden ook vooropvang aan van 8u tot 10u en na-opvang van 16u tot 17u. .Wij voorzien een broodmaaltijd en een snack in de namiddag. Een ontbijt is ook nog inbegrepen wanneer je gebruik maakt van de vooropvang.

Interesse in dagopvang? stuur een mail naar rth@merlijnvzw.be.