Outreach via RTH


Laagdrempelig & laagintensief

  • De aanvraagprocedure is eenvoudig: een korte verduidelijking van de ondersteuningsvraag is voldoende.  De aanvraag kan gebeuren door de verantwoordelijke van de dienst, het CLB, de zorgcoördinatoren of zorgleerkrachten.
  • Je kan jaarlijks maximaal 5 keer beroep doen op ondersteuning. 1 sessie duurt minimaal 1 uur, maximaal 2 uur.
  • Outreach is gratis.
  • Minimum 3 deelnemers.

Toegankelijk voor

Diensten en organisaties die werken met jonge kinderen (met een vermoeden) van een beperking

  • Leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar: we werken samen met kinderkribbes, kleuterscholen, diensten kinderopvang.
  • Een diagnose is niet noodzakelijk om ondersteuning aan te vragen.
  • Onze expertise ligt vooral in het begeleiden van jonge kinderen.

Meer weten of een aanvraag?  Contacteer onze RTH coördinator via rth@merlijnvzw.be.