Over ons


Missie en visie

Merlijn is een multifunctioneel centrum dat kinderen van 0 tot 6 jaar ondersteunt met zorgbehoeften die ontstaan vanuit een meervoudige beperking en/of autismespectrumstoornis. We stimuleren en ondersteunen hen medisch, pedagogisch én therapeutisch in een duurzaam proces afgestemd op hun unieke behoeften. We begeleiden zuigelingen, peuters en kleuters met (een vermoeden van) een beperking in dagopvang. Ook thuis, op school en in de kinderopvang ondersteunen we kinderen en hun netwerk.

 

Merlijn wil deze kinderen zo veel mogelijk kansen geven om zich in alle domeinen van hun leven te ontwikkelen. Daarom werken we multidisciplinair en vertrekken vanuit een totale kijk op het kind met de eigen kwaliteiten, groeikansen, zorgbehoeften en ondersteuningsnoden. We gebruiken daarvoor een afgewogen combinatie van methodieken en werkvormen. De zorg voor onze eigenheid én aandacht voor innovatie gaan daarbij hand in hand.

 

Omdat de kinderen voor ons het vertrekpunt zijn, vinden we het belangrijk om met hen én hun ouders een kwalitatief partnerschap te ontwikkelen. In dit partnerschap willen we de ouders helpen bij de groei van hun kind. Daarom zijn we een warme en hartelijke organisatie die streeft naar gelijkwaardigheid en diversiteit.

 

Respect, professionaliteit, collegialiteit en klantvriendelijkheid zijn de kernwaarden binnen ons team. Deze wensen we op een gedreven, creatieve en zelfstandige wijze te realiseren vanuit onze juiste verantwoordelijkheidszin in relatie tot de kinderen, ouders, omgeving én elkaar.

 

Dit alles drijft ons om als zorgaanbieder en sociale ondernemer de juiste partners en netwerken te vinden die de groeidynamiek van Merlijn mee willen helpen ontwikkelen.

 

Door zo samen in zorg te groeien, maken wij de zorg voor onze kinderen meer vanzelfsprekend in de samenleving.

 

Geschiedenis

Van viswinkel naar glazen huis

Maandag 3 september 1979 opende Merlijn haar deuren voor kinderen met extra zorgbehoeften. Het kinderdagverblijf was gevestigd in een voormalige viswinkel aan de Grote Steenweg (Berchem).

Mevrouw Gregoir stichtte Merlijn omdat ze de noodzaak van vroege begeleiding voor kinderen met een beperking inzag. Zonder enige subsidie en onder primitieve omstandigheden bouwde zij de opvang uit. Naast haar telde Merlijn toen één vrijwilliger, één kinesist en drie kinderen.

Merlijn begon al snel te groeien. Toch bleef de opvang bestaan zonder erkenning of subsidies. In januari 1982 verhuisde Merlijn naar een kloostergedeelte van een school op de Luchtbal en later (1985) naar een pand in de Lamorinièrestraat (Antwerpen).

Merlijn werd voor het eerst erkend in oktober 1983. Een jaartje later (1984) ondersteunde de familie Leysen de werking via giften. Ook sponsorde de familie de aanpassingen van het gebouw in de Lamorinièrestraat. Na jaren te hebben gehuurd, begon in 1990 de zoektocht naar een meer definitieve vestiging. In 1995 werd de bouwgrond gekocht aan de Schotensesteenweg 258. In oktober 2000 openden we het nieuwe gebouw. De overheid subsidieerde 53% van het project terwijl de overige 47% door de familie Leysen gefinancierd.

 

Organisatie

Merlijn heeft 40 jaar ervaring in het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar met een meervoudige beperking en/of autismespectrumstoornis.

Merlijn werkt multidisciplinair met een team van meer dan 40 medewerkers. Logopedisten, kinesisten en een ergotherapeut ondersteunen de kinderen individueel en/of in groep.

Ervaren leefgroepbegeleiders zorgen voor de dagelijkse opvang.

Daarnaast volgt een kinderneuroloog de kinderen op bij specifieke medische vragen.