Aanbod


 

In 8 leefgroepen van maximaal 7 kinderen bieden we dagopvang aan voor kinderen tot 6 jaar. We zoeken naar de gepaste leefgroep voor het kind waarbij we rekening houden met de ontwikkelingsleeftijd en de aard van de beperking.  Heb je als ouder extra ondersteuning nodig op het vlak van sociale administratie of heb je graag begeleiding bij bezoek aan een controle arts?  Zoek je een oplossing voor een pedagogisch probleem dat zich thuis of op een andere locatie voordoet? Ook hierbij bieden wij hulp.

 


 


 

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je zuigeling, peuter of kleuter of merk je dat de ontwikkeling van jouw kind vertraagd of anders verloopt? Heb je een kind met een meervoudige beperking en/of een autismespectrumstoornis? Dan kan je beroep doen op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Via RTH bieden we je extra hulp, ondersteuning en begeleiding.

 

Voor professionele diensten en organisaties bieden wij outreach aan. Met onze door jaren opgedane kennis staan wij andere professionelen bij met advies.

 

In Merlijn bieden we in combinatie met MFC dagopvang ook volgende therapieën aan: logopedie, kinesitherapie en ergotherapie.

Overzicht data