FAQ


1. Hoe meld ik mijn kind op de wachtlijst aan?

Om je kindje aan te melden bij Merlijn, neem je contact op met de maatschappelijk assistente.

Dit kan zowel telefonisch 03/218 99 60 als via mail.

Er zal een aanmeldingsformulier worden opgemaakt met de naam van je kindje, adres en contactgegevens. Als ouder word je uitgenodigd voor een infomoment. Tijdens dat moment kan je kennismaken met Merlijn.

Je kan daarna beslissen of je kindje op de interne wachtlijst geplaatst wordt.


2. Voorziet Merlijn ondersteuning van ouders?

Ja. Op administratief vlak moet je soms heel wat doen om bijvoorbeeld sociale tegemoetkomingen of hulpmiddelen aan te vragen.

De maatschappelijk assistente zal je hierbij begeleiden indien nodig.

Trouwens, ook via RTH kan je beroep doen op ouderbegeleiding.


3. Is Merlijn open tijdens schoolvakanties?

Merlijn is geopend tijdens de schoolvakanties, met uitzondering van volgende 4 weken:

  • 1 week in de paasvakantie*
  • 2 weken in de zomervakantie*
  • 1 week in de kerstvakantie

* Dit geldt enkel voor onze schoolvervangende dagopvang (nRTH). Tijdens de sluiting in de paasvakantie en 2 weken in de zomervakantie worden er speeldagen georganiseerd voor kindjes die gebruik maken van RTH.


4. Welke therapieën krijgt mijn kind?

Merlijn werkt multidisciplinair. Dat wil zeggen dat verschillende diensten samenwerken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. In Merlijn werken logopedisten, kinesisten en een ergotherapeut. Orthopedagogen, een kinderpsycholoog en een maatschappelijk assistente bieden bijkomende ondersteuning.


5. Neemt Merlijn zelf testen af?

Ja. Als je kindje naar onze schoolvervangende dagopvang (nRTH) komt, worden er regelmatig ontwikkelingstesten afgenomen.  Dit doen we om de verstandelijke, talige en motorische ontwikkeling in kaart te brengen.  Met deze resultaten sturen we het handelingsplan bij indien nodig.


6. Welke activiteiten/uitstappen worden er georganiseerd?

De leefgroepbegeleiders organiseren af en toe een (kleine) uitstap, rekening houdend met het feit dat het toch nog hele jonge kindjes zijn. In en rond Merlijn worden er wel regelmatig extra activiteiten georganiseerd: een ritje met de bolderkar, een sportdag, carnaval, bezoek van Sinterklaas, ...


7. Hoe wordt de opvangprijs berekend?

Voor de schoolvervangende opvang binnen het MFC betalen ouders maximaal 15,11 euro voor een volledige dag. Dit bedrag kan verminderd worden afhankelijk van het Groeipakket met of zonder zorgtoeslag die ouders ontvangen. Jaarlijks ontvang je ook een fiscaal attest dat je kan inbrengen in je belastingsaangifte.
Voor de kortdurende begeleidingen betaal je enkel voor een mobiele begeleiding: 6 euro voor min. 1 uur en max. 2 uur. Een ambulante begeleiding is gratis.
Deze bijdragen worden opgelegd door het VAPH en worden aangepast aan de index.

8. Helpt Merlijn mee om een vervolgopvang te vinden?

Graag willen we ouders ondersteunen in de zoektocht naar een geschikte vervolgopvang na Merlijn. Vanuit Merlijn geven we de ouders advies over mogelijkheden binnen onderwijs en/of opvangmogelijkheden vanuit voorzieningen. Verder worden ouders bijgestaan om de nodige administratie in orde te brengen zodat de inschrijving in een vervolgopvang in orde gebracht kan worden.


9. Hoe begin je aan de aanvraag voor de intersectorale toegangspoort?

Om een aanvraag in te dienen bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) moet je een erkend multidisciplinair team (MDT) aanspreken. Je kan je daarvoor richten tot het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), Universitaire Kinder- en Jeugdspsychiatrie (UKJA) of je eigen mutualiteit. Zij zullen met jou een A document opmaken en indienen bij de Toegangspoort. Op basis van dit A document gaat de Toegangspoort een indicatiestellingsverslag opmaken. Dit indicatiestellingsverslag heb je nodig om gebruik te maken van de intensieve begeleiding en opvang in Merlijn. Soms gebeurt het dat dit indicatiestellingsverslag niet tijdig in orde geraakt.  Dan kan er in samenspraak een opname gebeuren in dagopvang binnen RTH.


10. Kan mijn kind aangepaste voeding krijgen?

De voedingsmomenten in Merlijn zijn zeer belangrijk en daarom wordt er veel waarde aan gehecht. Elk kind krijgt een bijna op maat gemaakte maaltijd. We houden ook rekening met voedselintoleranties, vegetarische voeding en voedingsvoorschriften vanuit een geloofsovertuiging.  Ook kinderen met sondevoeding hebben zeker hun plaatsje in Merlijn.


11. Is er een arts verbonden aan Merlijn?

Een kinderneuroloog, ook verbonden aan het UZA, werkt elke vrijdag op Merlijn. Zij is niet de behandelend arts van de kinderen op Merlijn maar volgt de kinderen medisch mee op. Ouders en medewerkers kunnen altijd bij haar terecht met alle medische vragen.


12. Is er een oudervereniging waar ik me bij kan aansluiten?

Binnen Merlijn hebben we een zeer enthousiaste Ouderraad. Samen met de directeur en enkele medewerkers denken zij mee na over de algemene werking van Merlijn. Er is ook een vertegenwoordiging van de Ouderraad die deelneemt aan de Raad van Bestuur. Iedere ouder kan zich engageren voor de Ouderraad, je bent van harte welkom. Wil je meer weten over hun werking, klik hier.


13. Is er opvang buiten de schooluren voorzien?

Jazeker. Merlijn is elke werkdag geopend van 7u30 tot 17u30.


14. Bij wie kan ik terecht met vragen en opmerkingen?

Ben je op zoek naar antwoorden die je hier niet vindt? Klik hier