De juiste hulp


Binnen Merlijn vzw bieden we zowel rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH).

 


Dagopvang nRTH

We bieden

 • zorg op maat van ieder kind
 • optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind
 • een kindvriendelijke en veilige omgeving

Onze leefgroepwerking

Binnen Merlijn hebben we 8 leefgroepen van 6 à 7 kinderen. Zij worden begeleid door deskundige leefgroepbegeleiders.

De focus in deze leefgroepen ligt op

 • een duidelijke dagstructuur met vaste voedings- en verzorgingsmomenten
 • een voorspelbare, gestructureerde leer- en speelomgeving
 • het welbevinden en lichamelijk comfort van het kind
 • functionele vaardigheden en zelfredzaamheid
 • ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden
 • spelondersteuning
 • algemene ontwikkeling (in individuele ‘werksessies’)

 Begeleiding

Naast de individuele benadering van het kind, wordt er eveneens aandacht besteed aan de ouders en het netwerk van het gezin. Binnen de gesprekken met ouders wordt er niet alleen gefocust op de ontwikkeling van het kind, ook verwachtingen worden uitgesproken en doelstellingen geformuleerd.

Verder is er aandacht voor de sociale administratie, het emotionele aspect, ....

Gesprekken worden op vaste momenten ingepland maar kunnen ouders altijd zelf een gesprek aanvragen.
Dit gaat bij voorkeur door in Merlijn (ambulant) maar kan ook op locatie (mobiel).


 


 

Opnamevoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening is het noodzakelijk dat er een geldig indicatiestellingsverslag (ISV) van de intersectorale toegangspoort (ITP) is. Hiervoor dient eerst een A-document opgemaakt te worden door een erkend multidisciplinair team.

Merlijn biedt volgende typemodules aan

 • schoolvervangende dagopvang minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
 • schoolaanvullende dagopvang minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
 • behandeling van minderjarigen met een handicap (midden frequentie)
 • training voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
 • mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
 • In het indicatiestellingsverslag moeten eveneens handicapspecifieke kenmerken opgenomen zijn.

Therapieën:

logopedie, kinesitherapie, ergotherapie:

Onze therapeuten zorgen voor een aangepast aanbod, individueel en/ of in groep.

De vorm en frequentie variëren volgens de noden van ieder kind.

 


 


 

RTH

Binnen RTH bieden we volgende ondersteuningsvormen:

 • individuele begeleiding waarop het accent ligt op coaching
 • groepsbegeleiding voor kinderen waarin kinderen vooral leren functioneren in kleine groep
 • groepsbegeleiding voor ouders
  • impacttraining: trainingsprogramma voor ouders van kinderen met autisme en andere communicatieproblemen
  • thematische oudergroep: hier werken we interactief rond een bepaald thema
  • groeigroep: in deze groep kunnen ouders ondersteuning vinden in het uitwisselen van ervaringen
 • dagopvang tijdens de schoolvakanties onder de vorm van speeldagen

Ouderbijdragen

Tarieven nRTH

Dagopvang met 2 maaltijden en vieruurtje max. 13,68 euro
Halve dag dagopvang (max 3 uur) zonder middagmaal max. 6,84 euro
Mobiele begeleiding (niet in Merlijn) 5,63 euro/2 uur

Deze bedragen zijn afhankelijk van een aantal parameters waaronder de verhoogde kinderbijslag en gezinssamenstelling.  De hierboven beschreven bedragen zijn de maximum bedragen.  Deze bijdragen worden bepaald door het VAPH en zijn indexgevoelig.

 


Tarieven RTH

Ambulante begeleiding gratis
Mobiele begeleiding 5,64 euro/2 uur
Groepsbegeleiding 5, 64 euro per sessie
Dagopvang hele dag 10,72 euro
Dagopvang halve dag 5,36 euro
ImPact training 67,68 voor 12 sessies

Deze bedragen zijn indexgevoelig.