Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen over aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.
De techniek van het duolegaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen (verre familie en vrienden). De wet laat toe dat men een persoon als erfgenaam aanstelt zonder dat deze successierechten betaalt op voorwaarde dat een andere persoon of het goede doel deze successierechten voor zijn rekening neemt. Op deze manier kan je er voor zorgen dat je erfgenaam een groter bedrag overhoudt en tegelijk een goed doel steunen. Ook voor een duolegaat zal jouw notaris graag meer uitleg verschaffen en je verder helpen.