Merlijn is een vergunde zorgaanbieder erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
We zijn een medisch pedagogisch kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 6 jaar met zorgbehoeften.
In Merlijn bieden we dagopvang aan in 8 leefgroepen van 6, maximum 7 kinderen. In elke leefgroep zijn er minimum 2 vaste ervaren, gediplomeerde begeleiders aanwezig.

Zowel kinderen met een Meervoudige beperking als kinderen met een Autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand worden in Merlijn begeleid.

De begeleiding in Merlijn is multidisciplinair. In de kleine leefgroepen begeleiden de leefgroepbegeleiders de kinderen elke dag. De kinderen en hun ouders krijgen bijkomend ondersteuning van Orthopedagoog, logopedisten, Kinesisten, Ergotherapeut, kinderpsycholoog en een kinderneuroloog.
(onderlijnde woorden link naar tekst p.7)

Ouders worden actief betrokken bij de begeleiding van hun kind. Er zijn tal van informele momenten, zoals bij het brengen en afhalen waarop er ervaringen en informatie kan uitgewisseld worden. Er worden ook formele oudergesprekken gepland waarop de opmaak van het handelingsplan en de evolutie van het kind op de agenda staat.

De maatschappelijk assistente biedt hulp bij alle sociale administratie en na het verblijf in Merlijn wordt er samen gezocht naar de meest gepaste vervolgvoorziening of –school.