Merlijn is een multifunctioneel centrum dat kinderen van 0 tot 6 jaar ondersteunt met zorgbehoeften die ontstaan vanuit een meervoudige beperking en/of autismespectrumstoornis. We stimuleren en ondersteunen hen medisch, pedagogisch én therapeutisch in een duurzaam proces afgestemd op hun unieke behoeften. We begeleiden zuigelingen, peuters en kleuters met (een vermoeden van) een beperking in dagopvang. Ook thuis, op school en in de kinderopvang ondersteunen we kinderen en hun netwerk.


Merlijn wil deze kinderen zo veel mogelijk kansen geven om zich in alle domeinen van hun leven te ontwikkelen. Daarom werken we multidisciplinair en vertrekken vanuit een totale kijk op het kind met de eigen kwaliteiten, groeikansen, zorgbehoeften en ondersteuningsnoden. We gebruiken daarvoor een afgewogen combinatie van methodieken en werkvormen. De zorg voor onze eigenheid én aandacht voor innovatie gaan daarbij hand in hand.

 

Omdat de kinderen voor ons het vertrekpunt zijn, vinden we het belangrijk om met hen én hun ouders een kwalitatief partnerschap te ontwikkelen. In dit partnerschap willen we de ouders helpen bij de groei van hun kind. Daarom zijn we een warme en hartelijke organisatie die streeft naar gelijkwaardigheid en diversiteit.


Respect, professionaliteit, collegialiteit en klantvriendelijkheid zijn de kernwaarden binnen ons team. Deze wensen we op een gedreven, creatieve en zelfstandige wijze te realiseren vanuit onze juiste verantwoordelijkheidszin in relatie tot de kinderen, ouders, omgeving én elkaar.


Dit alles drijft ons om als zorgaanbieder en sociale ondernemer de juiste partners en netwerken te vinden die de groeidynamiek van Merlijn mee willen helpen ontwikkelen.


Door zo samen in zorg te groeien, maken wij de zorg voor onze kinderen meer vanzelfsprekend in de samenleving.